‘Koning Fiets’ in Aalter


zaterdag, 3 september, 2016
‘Koning Fiets’ in Aalter

Op zaterdag 3 september organiseerde CD&V Aalter haar jaarlijkse fietstocht langsheen de mooiste plaatsjes in Aalter. Staatssecretaris Pieter De Crem leidde de fietstocht in goede banen en gaf ook de eerste bijstand aan fietsers met mechanische problemen!

De fietstocht van dit jaar kaderde volledig in de actie ‘Koning Fiets’.

Met ‘Koning Fiets’ kiest CD&V voor de fiets als prioritair vervoersmiddel voor een zeer groot deel van onze verplaatsingen.

De partij wil de fietsmogelijkheden maximaal opwaarderen en uitbreiden. Op die manier willen we de fiets opwaarderen in functie van woon-schoolverkeer, en nog meer voor woon-werkverkeer.

Ook voor andere functionele verplaatsingen is voor de fiets een rol weggelegd. Zeker in combinatie met een goed uitgebouwd openbaar vervoer (als voor- en/of natransport).

Absolute verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers gecombineerd met een optimale mobiliteit voor gemotoriseerd verkeer en het geleiden van verkeersstromen van en naar de deelkernen zijn de leidraad voor het gemeentebestuur om te investeren in verkeer en wegen.

Over gans het gemeentelijk grondgebied  moet de voorrang aan de veiligheid van voetgangers en fietsers een drijfveer zijn en moet de snelheid in functie daarvan worden beperkt/aangepast.

Hierbij denken we aan:

- nieuwe fietstunnels Rond Punt

- voorrang voor fietsers bij kruispunten en aandacht voor gevaarlijke plaatsen

- fietsvriendelijke en fietsveilige infrastructuur: de aanleg van het fietspad van en naar Bellem en het fietspad van Oostmolen Noord - Vaart Noord

- de ontwikkeling van de stationsomgeving

- de herinrichting of heraanleg van diverse straten: Museumstraat, Lokouter, Poekedorpstraat, Weibroekdreef, Pontweg, Venecolaan en Brugstraat tot aan de N44,…

- realisatie van het lichtplan (optimalisatie openbare verlichting)

- duidelijke fietssuggestiestroken

- opfrissing fietspaden

- nieuwe en comfortabele fietsparkings aan publieke ruimtes zoals gemeentehuis, gemeenschapsinfrastructuur, plaatsen openbaar vervoer,…

- een nieuw te bouwen fietsgarage (fietstoren of fietskelder) aan het station te Aalter

- bijzondere aandacht voor een aantal trage wegen (opfrissen, aanleggen, onderhoud,…)

- veilige overwegen van het spoor voor voetgangers en fietsers in samenwerking met NMBS en Infrabel (vernieuwde bruggen en tunnels)