Louis Bockaert

Ondervoorzitter jongeren

  Louis is 25 jaar, studeert rechten aan VUB en woont in het Loveld.
  Hobby’s: tennis, passief sporten en Rotaract

  Louis heeft zich in 2013 politiek geëngageerd, het jaar na de laatste gemeenteverkiezingen.

  Louis woont sinds zijn achtste in Aalter, en heeft school gelopen in Gent.
  Leerjaar: Sint-Lievenscollege Gent
  Humaniora: Sint-Barbaracollege Gent
  Nu: laatste jaarstudent rechten, specialisatie economisch recht (VUB)

  Met het einde van het jaar dat steeds dichterbij komt, hier een kort overzicht van onze activiteiten en thema's die we doorheen…

  Lees meer