De oorlog in Oekraïne raakt iedereen. Intussen tonen ook de Aalternaren dat de situatie in en rond Oekraïne niet onberoerd gelaten worden. Wij geven alvast een overzicht van wat de gemeente op dit moment doet: 

  • Het lokaal bestuur volgt de situatie op de voet en pleegt permanent overleg met regeringsvertegenwoordigers, gouverneurs en andere stads- en gemeentebesturen;
  • Aalter schonk in een eerste schijf al 25.000 euro - of 1 euro per volwassen inwoner - aan het Internationale Rode Kruis om de ergste noden te lenigen bij vrouwen en kinderen die de oorlog in Oekraïne ontvluchten. Het geld zal gebruikt worden om onmiddellijk te voorzien in voedsel, water, medische zorg, psychosociale ondersteuning, dekens en tenten voor opvang in de getroffen oorlogsregio.
  • De gegevens van Aalternaren die al lieten weten dat zij op één of andere manier willen helpen, worden - zoals gevraagd - aan de bevoegde diensten in Brussel overgemaakt. Zij zullen beslissen hoe wordt ingegaan op het hulpaanbod.
  • Aan het gemeentehuis van Aalter wappert de blauwgele, Oekraïense vlag. Aalter spreekt zo volmondig alle steun uit voor Oekraïne in deze ongeziene, duistere tijden.
  • Asiel, migratie & integratie
  • Europa