Mevrouw, Mijnheer,
Beste inwoners,

In 'gewone' omstandigheden wensen we elkaar omtrent deze periode een gelukkig, succesvol en vooral gezond nieuwjaar.
De 'buitengewone' omstandigheden waarin we 2020 hebben doorgemaakt en nu afsluiten hebben onze soms oppervlakkige gezondheidswens echt op scherp gezet.

We kennen jammer genoeg ook in onze gemeente allemaal mensen die werden getroffen en het zelfs niet hebben gehaald, en dat doet iedereen veel pijn. Voor iedereen die een dierbare heeft verloren, weet dat u er niet alleen voor staat. Zovele mensen hebben de voorbije maanden aan uw zijde gestaan! In de eerste plaats in de zorg: dokters, verplegend en verzorgend personeel, vrijwilligers, scholen, maar ook de gemeentelijke diensten. 

Wij wilden en konden niet anders dan de opgelegde regels en voorschriften nauwlettend te handhaven. Dit was echt noodzakelijk om de verspreiding van het virus tegen te gaan. 

Onze gemeente was trouwens de eerste en een van de enige die begin april met de bezorging van gratis mondmaskers bij u allen aan huis een belangrijke bijdrage leverde in het beheersen van de pandemie.

Zelfs in de 'ongewone' omstandigheden van dit jaar is de fusie tot een nieuwe gemeente volledig op kruissnelheid gekomen. De gezondheidsmaatregelen maakten echter dat we elkaar veel te weinig konden zien om ideeën uit te wisselen en onze op til staande projecten zonder 'afstand' toe te lichten.

Ondertussen werd er niet stilgezeten en is de meerjarenbegroting aan de gemeenteraad van 21 december voorgelegd. U vernam ongetwijfeld reeds welke investeringen in elk van de deelkernen zijn gepland. 2020 was ook het jaar van de openstelling van de verkeerswisselaar aan het op- en afrittencomplex, de investeringen van de NMBS in onze drie stations en de opening van het Kunstencentrum ArtA'A dat unaniem op lovende bewoordingen wordt onthaald.

Voor 2021 wensen wij u allen oprecht dat uw gezondheid u niet in de steek laat, dat mensen die nog herstellende zijn spoedig weer de draad kunnen opnemen en dat wij elkaar weldra opnieuw veilig op straat, in de winkel, op een terras of gewoon aan de deur kunnen ontmoeten.

Samen en in volle verantwoordelijkheid zorgen we ervoor dat alles zo vlug mogelijk weer goed komt!

-Burgemeester Pieter De Crem