Mevrouw, Mijnheer,
Beste inwoners,

In de eerste plaats onze oprechte wensen voor een gezond en gelukkig 2020. We wonen, werken en ontspannen ondertussen 1 jaar samen in onze nieuwe gemeente. Eigenheid en een aanpak waarbij elke burger zichzelf kan zijn is het kenmerk van ons nieuw samenleven.

En de fusie werkt! De voor iedereen aangekondigde lastenverlagingen werden doorgevoerd. Onlangs keurde de gemeenteraad een ambitieus meerjarenplan goed dat ruimte schenkt aan een brede waaier van investeringen.

Mobiliteit en bereikbaarheid gaan voor ons hand in hand. Zo zullen we samen met de NMBS de komende jaren voorzien in de modernste stations en stopplaatsen.

Toegankelijkheid blijft onze absolute prioriteit, met achtereenvolgens de voetganger, de fietser, de automobilist en de vrachtwagen in orde van belangrijkheid. Het afronden van de werkzaamheden aan het rond punt met aders en slagaders van en naar het hele grondgebied, stelt ons ook in de mogelijkheid om een globale kijk op onze verplaatsingen binnen en buiten Aalter in kaart te brengen.

De fusiebonus brengt naast het gratis aanbod op het containerpark voor alle inwoners, de volgende nieuwe projecten met zich mee:

  • De multifunctionele ontmoetingscluster op de site van het Oud Klooster in Knesselare
  • De aankoop en verbouwing van de Reinaertzaal en inrichting van het KLJ-lokaal in Ursel
  • Een gloednieuw Kunstencentrum aan het station in Aalter en de opstart van het project Pontweg
  • De omvorming van de stationsomgeving van Bellem
  • Voltooiing van het project kinderopvang Oude Pastorie en de Kasteelhoeve in Lotenhulle en Poeke
  • Vernieuwde inrichting van de schoolomgeving in Aalter-Brug
  • Totaalaanpak van het station van Maria-Aalter

En dit alles aangevuld met aangehouden investeringen in onze sportinfrastructuur, zowel voor de individuele recreant als in groepsverband of competitie. Onze woonpolitiek ligt vast in het garanderen van een recht op wonen voor jonge gezinnen en met het gratis gebruik van alle gemeentelijke lokaleninfrastructuur door alle verenigingen.

Uw gemeentebestuur pakt de uitdagingen van vandaag en morgen aan door op een duurzame én slimme manier te investeren. Als ‘Smart city’ spelen wij een voortrekkersrol in Vlaanderen door een technologisch antwoord te bieden op de vele uitdagingen op vlak van energie, economie, mobiliteit en milieu. Inwoners, handelaars en verenigingen krijgen door de digitale infoschermen en de nieuwe ‘Aalter-app’ meer en betere mogelijkheden om met het bestuur en burgers nog vlugger te communiceren.

Naast een dynamisch tewerkstellingskruispunt van industrie, handel en diensten is Aalter in de eerste plaats ook een veilige gemeente. Onze politiediensten moeten daarom ook streng toezien op de bestrijding van sluikstorten, foutparkeren en agressief rijgedrag. Een strikt toezicht op de veiligheid is dus enkel in het voordeel van alle inwoners. Bovendien beschikt de brandweer in onze hulpverleningszone over het allerbeste materieel in geval van brand, ongeval of ander onheil.

De fusie werkt ook in het bijzonder voor de inwoners van Knesselare en Ursel. Ongeveer de helft van de op til staande investeringen zijn dan ook rechtstreeks aan hen toegewezen. Op die manier zullen ook zij meer dan ooit hun plaats in het kloppend hart van de regio tussen Gent en Brugge mogen innemen.

Veel van deze zaken worden dagdagelijks vanuit het gemeentebestuur aangestuurd en het personeel zet zich voor u allen permanent in. Ook zij verdienen een woord van dank.

Voor sommige onder ons was het voorbije jaar niet vrij van pijn en rouw. Een tegenslag, een niet gelukt project, een verlies of een gemis. Het smartelijk overlijden van Bjorg Lambrecht en de spontane verbondenheid hierbij, toont ook aan dat wij er samen voor elkaar zijn in goede en kwade tijden.

Pieter De Crem, Titelvoerend burgemeester
Aalter Patrick Hoste, Waarnemend burgemeester Aalter

  • Feesten en evenementenbeleid

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.