Lesley De Neve

Gemeenteraadslid

  • Geboortedatum:

    28 november 1973

Lesley De Neve is als het ware een product van de fusie tussen Aalter en Knesselare. Zo liep ze lagere school in Aalter-Brug én in Knesselare, terwijl ze haar jeugd doorbracht in Ursel om uiteindelijk in Aalter-Brug te gaan wonen met haar man Nico, die ondervoorzitter is van de Landelijke Gilde van Knesselare.

Het hoeft dan ook niet gezegd dat het landbouwleven Lesley nauw aan het hart ligt, onder meer als grondlegger van de Aalterse boerenmarkt en haar tomeloze inzet als voorzitster van KVLV Agra voor onze regio. Maar ook de zorg en opvang van kinderen en bejaarden zowel als de ondersteuning van de Aalterse verenigingen vormen voor Lesley prioriteiten. Zo is ze zelf één van de stuwende krachten van het Kerstdorp in Aalter.

Politiek betekent voor Lesley verantwoordelijkheid opnemen in het dorp waar haar wortels liggen. Bekommerd om de toekomst van onze gemeente wil zij verder meedenken en bouwen aan een warm bestuur met visie en respect. Zij koppelt dan ook een warm hart aan een groot gevoel van rechtvaardigheid. Waarden waar Lesley volgende legislatuur wil blijven over waken. Sterke schouder(s) voor een kr’8’ig Aalter!