Patrick Verwilst

Gemeenteraadslid

  • Geboortedatum:

    20 december 1966

Na zich jaren verdienstelijk te hebben gemaakt als gemeenteraadslid, nam Patrick deze legislatuur de fakkel over als schepen van Aalter. En dat deed hij meteen tot ieders grote voldoening en met de grootste zorg voor onze wegen en domeinen. Patrick staat graag tussen de mensen, genietend van het leven. En genieten zal hij ook doen van de fusie waarin Knesselare en Aalter heel zeker hun eigenheid zullen kunnen behouden. Zoals dit steeds het geval is geweest en gebleven voor de andere deelgemeenten. Zo ook voor Sint-Maria-Aalter, dat uiteraard zijn dorp blijft binnen de fusie Samen Sterker Beter.

Patrick wil zich blijven inzetten voor de uitbouw en het onderhoud van onze infrastructuur en onze wegen. En daaraan gekoppeld de verkeersveiligheid met klemtoon op veilige fietspaden en aandacht voor de zwakke weggebruiker.

Hij wil Aalter verder helpen uitbouwen als ondernemende gemeente, met focus op werkgelegenheid en het creëren van jobs in eigen gemeente. En dit alles zonder het welzijn van alle inwoners uit het oog te verliezen.

De nieuwe Sport-Ster in Maria-Aalter opende afgelopen weekend de deuren en werd meteen feestelijk ingespeeld. Een klassevolle…

Lees meer